Onze aanpak
/Voorontwerp
Voorontwerp
Tijdens een verkennend en kosteloos gesprek worden eerste idee├źn van bouwheer en architect bekeken. Hieraan koppelt de architect een raming vd bouwkost en stelt hij een offerte op, met een raming van alle andere extra kosten die het dossier met zich mee zal brengen.
Haalbaarheid
De haalbaarheid van het ontwerp wordt steeds afgetoetst bij de gemeentelijke bouwdienst. Het voorontwerp wordt telkenmale aangepast aan opmerkingen van de klant, tot het voldoet aan alle verwachtingen.
/Haalbaarheid
/Bouwaanvraag
Bouwaanvraag
Het voorontwerp wordt door de architect uitgewerkt tot een stedenbouwkundige aanvraag. Het verloop van deze aanvraag wordt door hem opgevolgd. Stand van zaken wordt regelmatig meegedeeld aan de bouwheer tot het bekomen van de vergunning.
Lastenboek
Dankzij het lastenboek kunnen per onderdeel eenheidsprijzen opgevraagd worden aan de aannemers. Zo zie je meteen in welke posten de grote verschillen zitten en kunnen door de klant gevraagde aanpassingen aan het ontwerp tijdens het bouwproces ook in plus of min verrekend worden aan de gekende eenheidsprijzen.
/Lastenboek
/Werfopvolging
Werfopvolging
Deze is steeds verplicht uit te voeren door de architect, de mate van betrokkenheid vd architect en het verloop van deze fase gebeurt in overleg met de bouwheer, dit onderdeel kan een forfaitair bedrag zijn of kan gebeuren in regie.